O nas

 
Specjalizujemy się w realizacji działań z zakresu:

 

 • aktywizacji zawodowej, rozwoju zawodowego i osobistego,
 • edukacji (zwłaszcza edukacji przedsiębiorczości),
 • pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej.

 

Swoimi działaniami obejmujemy region Dolnego Śląska, w szczególności miasto Wrocław.
Prowadzimy/organizujemy:

 

 • konsultacje z doradcą zawodowym,
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe dla młodzieży,
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, terapie,
 • warsztaty przedsiębiorczości,
 • warsztaty motywacyjne,
 • warsztaty aktywizacji społecznej,
 • warsztaty preorientacji zawodowej,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,
 • kursy kompetencyjne m.in. komputerowe, językowe,
 • szkolenia dla organizacji pozarządowych,
 • wsparcie inicjatyw społecznych.


Działania te finansowane są ze środków pochodzących w przeważającej mierze z dotacji UE oraz z dotacji rządowych, samorządów województw, gmin i powiatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA

Poszukujemy również partnerów samorządowych oraz organizacji pozarządowych, wolontariuszy do długofalowej współpracy przy kompleksowej realizacji działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, rekrutacji uczestników przy realizacji projektów UE.

 

 

            wibe wrocław                    

 

 

 

 

 

 

smart foreash